Nº Rexistro de Sodiedades de Correduría de Seguros D.X.P.F.T. - Clave GX-024 - Concertado Seguro de Responsabilidad Civil
AVISO LEGAL
 


DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil de A CORUÑA TOMO 2328 DO ARQUIVO SECCION XERAL AO FOLIO 50 FOLLA C-24.349 INCRICION 5ª sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L.
C.I.F: B15731904
Domicilio social: RÚA FOMENTO 21-23 1ºFG 15100 - CARBALLO (A CORUÑA)
Teléfono: 981 754 544
Correo electrónico a efectos de comunicacións: info@segurostonito.gal

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984 283 532
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L.

A navegación pola web de CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou deshabilitarlas, consulte a nosa política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non recolle datos de carácter persoal a través desta páxina web.